Oseva

twoje konto
Produkty

Mieszanka gorzowska OSEVA (20kg)

Cena: 322.00

Kategoria: Mieszanki poplonowe
add_shopping_cartdo koszyka
Opis szczegółowy

MIESZANKA GORZOWSKA OSEVA

Mieszanka składa się z życicy wielokwiatowej, koniczyny inkarnatki i wyki ozimej i nadaje się na wszystkie gleby – na glebach słabszych może być wysiewana z żytem. Dostarcza wysokich plonów masy zielonej i suchej z bardzo dobrą wartością paszową i wysoką masą korzeni. Odrost może być pastwiskowany, koszony, spasany na świeżo, zakiszany lub zmulczowany jako zielony ugór. Mieszanka poprawia strukturę gleby i infiltrację wody. Mieszanka zwiększa zawartość próchnicy oraz azotu w glebie dzięki wiązaniu atmosferycznego a także daje rekordowe plony wysokiej jakości paszy – nawet do 70 t/ha. 

Cechy mieszanki gorzowskiej:
wysokowartościowa pasza
stabilizacja struktury gleby
wiązanie azotu i konserwacja składników pokarmowych
lepsza infiltracja wody
zwiększenie ilości próchnicy
Mieszanka Gorzowska spełnia wymogi zazielenienia jako międzyplon ozimy składający się z 3 gatunków roślin – planując zazielenienie na przyszły rok – wpisz mieszankę gorzowską i ciesz się zarówno dopłatą jak i wartościową paszą!                                                     Optymalny termin wysiewu – od połowy sierpnia do końca września. Przy długiej jesieni możliwy siew do listopada. Aby mieszanka dała wysoki plon wymagane jest minimum wyrzędowanie się roślin jesienią.Po zebraniu mieszanki na początku maja wysiewana zwykle zostaje kukurydza lub mieszanka pozostaje na kolejne odrosty (zostaje głównie życica wielokwiatowa).

Normy wysiewu:
Mieszanka Gorzowska w siewie czystym na glebach średnich i dobrych 45-50kg/ha, na glebach słabszych 50-55 kg/ha.

Mieszanka Gorzowska z żytem – norma wysiewu zależna od potrzeb i jakości stanowiska, przykładowo:

Gleby średnie: 30 kg Mieszanki Gorzowskiej + 50 kg żyta

Gleby słabe: 20 kg Mieszanki Gorzowskiej + 70 kg żyta.

Skład:
GATUNKI
UDZIAŁ
 życica wielokwiatowa
50%
 koniczyna inkarnatka
30%

wyka ozima

20%

Współpracujemy
© Cered Strony internetowe